Een uitvaart is geen vaststaand ritueel meer. Persoonlijke wensen en je lifestyle ook in je uitvaart tot uiting brengen doen steeds meer intrede in de hedendaagse uitvaarten. Een persoonlijk afscheid ondersteunt nabestaanden bij hun eerste rouwverwerking.

In de jaarlijkse ledenvergadering heeft de begrafenisvereniging regelmatig sprekers over actuele onderwerpen.

begraafplaatsBantega grafmonumentpersoonlijke grafkistEigentijdse urnsierraadvoorbeeld

   
© Infovorm Communicatie