Tijdens  de  ledenvergadering van 21 maart 2016 sprak dhr. Peter Karstkarel over de Friese grafcultuur.

Deze vergadering werd bezocht door 24 leden. In 2016 zijn de volgende leden overleden:

Tetsje van der Veen-de Jong, Jan Luitzen de Haan, Veerle Bobeldijk, Richtsje Boersma-Hartstra, Ab Bode, Jantine van Aalzum-Hoekstra, Rindertje van der Pal-Krikke, Hilly van der Veen-Hoekstra, Gepke Holtrop-van Ommen.

Ook is in mei 2016 onze oud-bode Wopke Boersma overleden.1603ALV 1

1603ALV 2

   
© Infovorm Communicatie