Jaarverslag 2018

 Op de ledenvergadering op 27 maart besproken om geld langer vast te zetten vanwege de erg lage rente. Op de ledenvergadering waren in totaal 18 personen aanwezig. Spreker was Murk Jan van der Schaaf, regisseur van het Omrop Fryslan programma "Teken fan libben " over bermmonumenten. De begraafplaats had erg te lijden van de droge zomer, stenen zakten scheef, er waren er 5 omgevallen. We hebben de gemeente erover aangeschreven. Gemeente gaat begin 2019 de stenen rechtzetten en de grond ophogen. Daarvoor is de toestemming van de families nodig. Die krijgen allemaal een brief van de gemeente. Op vrijdag 2 november houden we voor het eerst een Lichtjesavond, tussen 17.00 en 19.00 uur op de begraafplaats. Bezoekers krijgen van ons potjes met waxinelichtjes mee om bij het graf van hun dierbaren te zetten. Er komen 37 bezoekers, en ze zijn allemaal enthousiast over dit idee. Goed om volgend jaar weer te doen.

Helaas zijn er dit jaar 10 leden van onze vereniging overleden: Annie de Haan- Muurling,    Annie de Haan - Knobbe,    Berendje Brouwer - Ruiter,  Cornelis (Cees)Zuijdam,    Jan Roorda,   Corrie Postma - van Hilten,   Anne de Vries,   Alie Wesselius - Huisman,   Corrie de Jong - Visser,   Berend Luik.

   
© Infovorm Communicatie