Jaarverslag 2017 .

Het jaar 2017 stond in het teken van ons 65 jarig jubileum op 18 november. We wilden een jubileumboekje uitgeven, geschreven door Anneke Berger. Hiervoor moesten sponsors en een drukker worden gezocht. Er waren dit jaar 2 vergaderingen van de Federatie.

De ledenvergadering was op maandag 27 maart en er waren 16 personen aanwezig. Spreekster was Nicole ter Doest en zij vertelde over de Natuurbegraafplaats te Nieuwehorne.

De contributie bedraagt nu €27.50 pp, voor gezin met kinderen tot 18 jaar €55.00 De uitkering blijft €1500.00

Ons jubileum was erg geslaagd op zaterdag 18 november. Het was een gezellig samenzijn, met muzikale medewerking van troubadour Adri de Boer.

Het boekje werd gepresenteerd.

  In 2017 zijn 5 leden overleden :  A Berger-de Jong, A Oosterveld-Walstra, G de Vries-Walstra, G de Haan-Nijboer en G van der Pal-Kelderhuis.

   
© Infovorm Communicatie