Jaarverslag 2017 .

Het jaar 2017 stond in het teken van ons 65 jarig jubileum op 18 november. We wilden een jubileumboekje uitgeven, geschreven door Anneke Berger. Hiervoor moesten sponsors en een drukker worden gezocht. En wat wilden we gaan doen op deze jubileumdag? Dit bracht de nodige vergaderingen met zich mee. En verder nog de ledenvergadering en 2 vergaderingen van de Federatie.

De ledenvergadering was op maandag 27 maart en er waren 16 personen aanwezig. Spreekster was Nicole ter Doest en zij vertelde over de Natuurbegraafplaats te Nieuwehorne.

We hebben geen vergadering gehad met de verenigingen van Oosterzee en Echten-Delfstrahuizen. Omdat we nu door de Federatie in een groter cluster zijn ingedeeld ( met Lemmer, Follega, Sintnicolaasga, Tjerkgaast, Echten-Delfstrahuizen en Oosterzee ) vinden we een vergadering met de buurverenigingen overbodig, en brengt enkel extra vergaderkosten met zich mee. Als contact met elkaar nodig is kan dat via mail of telefoon plaatsvinden.

De contributie bedraagt nu €27.50 pp, voor gezin met kinderen tot 18 jaar €55.00 De uitkering blijft €1500.00

Ons jubileum was erg geslaagd op zaterdag 18 november. Het was een gezellig samenzijn, met muzikale medewerking van troubadour Adri de Boer.

Het boekje werd gepresenteerd en het eerste exemplaar uitgereikt aan Jelle Wesselius, voor zijn vrouw Alie, die door ziekte niet aanwezig kon zijn.

Zij heeft zich jarenlang als penningmeester ingezet voor de vereniging. Voor alle leden is er een gratis boekje beschikbaar als zij dat willen.

  In 2017 zijn 5 leden overleden :  A Berger-de Jong, A Oosterveld-Walstra, G de Vries-Walstra, G de Haan-Nijboer en G van der Pal-Kelderhuis.

   
© Infovorm Communicatie