Tenzij je nabestaanden een gruwelijke hekel aan je hebben willen ze je niet in een laken op een mestkar naar je laatste rustplaats brengen. Voor het verwerken van een verlies na overlijden van een dierbare, is het voor de nabestaanden belangrijk een uitvaart in liefde, respect en waardigheid te kunnen uitvoeren.

Een overlijden kost veel geld. Een gemiddelde uitvaart kost € 2.000,- tot € 5.000,-  

Het lidmaatschap van de begrafenisvereniging geeft je een ledenkorting, zeg maar een  soort basis-begrafenisverzekering. Op dit moment (2015) is de korting € 1.500,- per overlijden. De premie bedraagt € 25 voor een enkel- en € 50 voor een gezinslidmaatschap. Deze ledenkorting dekt dus niet de volledige kosten van een uitvaart. Daarom werkt de vereniging nauw samen met uitvaartverzekeraar De Twenthe, voor het afsluiten van een aanvullende sommenverzekering.

Je kunt zeggen dat de lokale begrafenisvereniging de voorloper van de uitvaartverzekering is. Omdat het een vereniging is zonder winstoogmerk en bestuurd door vrijwilligers, is de premie laag in relatie tot de ledenkorting. En als lid beslis je mee over het te voeren beleid.

Daarnaast is de begrafenisvereniging een aanspreekpartner bij jou in de buurt. Je kunt onze bestuursleden ten allen tijde raadplegen voor vragen.
De begrafenisvereniging heeft bij haar jaarvergadering regelmatig sprekers over de actuele ontwikkelingen rond uitvaarten.

De Laatste Eer staat naast je!

Word nu lid!

 

   
© Infovorm Communicatie