18318590 gelukkig gezin met een picknick in de groene tuinSommige zaken kun je zelf al regelen voor je dood. Dat scheelt je nabestaanden veel werk in een verdrietige tijd. Je kunt een adressenlijstje maken en een wensenlijst invullen. Je kunt misschien een testament laten opmaken. Zorg ervoor dat iemand weet waar deze informatie te vinden is, bijvoorbeeld bij de verzekeringspapieren.


Uitvaartverzekering.
Onze begrafenisvereniging betaalt bij overlijden de ledenkorting van dat moment. (Actueel 2015 is de ledenkorting 1500€.) Dat is niet voldoende om een begrafenis of crematie mee te betalen. Gemiddeld kost een uitvaart tussen € 2000,- en € 5000,-. Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat je wilt. Als je zelf geen spaargeld hebt voor de uitvaart, kun je overwegen om je bij te verzekeren. Kies dan wel een verzekering die geld uitkeert (kapitaalverzekering), en niet een die je begrafenis regelt (naturaverzekering). Uiteraard ben je vrij om een andere verzekeraar te kiezen.

 

Regel je zaken nu goed voor je nabestaanden - LIDMAATSCHAP

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar voor een enkel lidmaatschap, en € 55 voor een gezinslidmaatschap.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid via hun ouders.Vergeet niet om geboortes aan de vereniging door te geven.
Als je 18 jaar wordt moet je jezelf aanmelden als lid.
De contributie wordt 1 keer per jaar, liefst automatisch, betaald.

De uitkering bij overlijden is € 1500.00
De contributie en de ledenkorting worden elk jaar in de ledenvergadering vastgesteld.
Als lid van de vereniging heb je inspraak op de jaarlijkse ledenvergadering.

Word nu lid!

Bij een overlijden moet de uitvaartverzorger van de vereniging worden gebeld, om voor uitkering in aanmerking te komen.
Dit is uitvaartverzorging Boersma in Lemmer, tel. 0514-562859

Verhuizingen, samen- of uitelkaargaan, geboortes, aan- of afmelden als lid kan telefonisch of via het contactformulier.

 

Help je nabestaanden met je LAATSTE WENSEN LIJST

 

Je moet rekening houden met € 2500 basiskosten. Een gemiddelde uitvaart kost € 2000-€ 5000.
Om een indruk te krijgen wat een uitvaart kost zijn er diverse online rekentools te vinden.

Uitvaart.nl

 

 

Let op!

De begraafplaats in Bantega is een gemeentelijke begraafplaats.

Sommige zerken staan helemaal scheef. Dit is de verantwoordelijkheid van de familie, en niet van de gemeente.

Jaarverslag 2018

Veel vergaderd dit jaar. Op de ledenvergadering op 27 maart besproken om geld langer vast te zetten vanwege de erg lage rente. Op de ledenvergadering waren in totaal 18 personen aanwezig. Spreker was Murk Jan van der Schaaf, regisseur van het Omrop Fryslan programma "Teken fan libben " over bermmonumenten. De begraafplaats had erg te lijden van de droge zomer, stenen zakten scheef, er waren er 5 omgevallen. We hebben de gemeente erover aangeschreven. Gemeente gaat begin 2019 de stenen rechtzetten en de grond ophogen. Daarvoor is de toestemming van de families nodig. Die krijgen allemaal een brief van de gemeente. Op vrijdag 2 november houden we voor het eerst een Lichtjesavond, tussen 17.00 en 19.00 uur op de begraafplaats. Bezoekers krijgen van ons potjes met waxinelichtjes mee om bij het graf van hun dierbaren te zetten. Er komen 37 bezoekers, en ze zijn allemaal enthousiast over dit idee. Goed om volgend jaar weer te doen.

Helaas zijn er dit jaar 10 leden van onze vereniging overleden: Annie de Haan- Muurling,    Annie de Haan - Knobbe,    Berendje Brouwer - Ruiter,  Cornelis (Cees)Zuijdam,    Jan Roorda,   Corrie Postma - van Hilten,   Anne de Vries,   Alie Wesselius - Huisman,   Corrie de Jong - Visser,   Berend Luik.

   
© Infovorm Communicatie