18318590 gelukkig gezin met een picknick in de groene tuinSommige zaken kun je zelf al regelen voor je dood. Dat scheelt je nabestaanden veel werk in een verdrietige tijd. Je kunt een adressenlijstje maken en een wensenlijst invullen. Je kunt misschien een testament laten opmaken. Zorg ervoor dat iemand weet waar deze informatie te vinden is, bijvoorbeeld bij de verzekeringspapieren.

Regel je zaken nu goed voor je nabestaanden - LIDMAATSCHAP

De contributie bedraagt € 30 per jaar voor een enkel lidmaatschap, en € 60 voor een gezinslidmaatschap.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid via hun ouders.Vergeet niet om geboortes aan de vereniging door te geven!
Als je 18 jaar wordt moet je jezelf aanmelden als lid.
De contributie wordt 1 keer per jaar, liefst automatisch, betaald.

De uitkering bij overlijden is € 1500.00
De contributie en de ledenkorting worden elk jaar in de ledenvergadering vastgesteld.
Als lid van de vereniging heb je inspraak op de jaarlijkse ledenvergadering.

Word nu lid!

Bij een overlijden moet de uitvaartverzorger van de vereniging worden gebeld, om voor uitkering in aanmerking te komen.

Dit is Uitvaartverzorging Boersma in Lemmer, tel. 0514-562859

Ook als je niet in de buurt woont. In overleg met de nabestaanden wordt dan , indien nodig, een bode bij jou in de buurt gezocht.

Als de familie zelf een bode regelt vervalt het recht op uitkering van de ledenkorting.

Verhuizingen, geboortes, wijziging in gezinssamenstelling, aan- of afmelden als lid kan telefonisch of via het contactformulier.

Zonder de juiste adresgegevens bereikt de informatie van de vereniging u niet. Kinderen onder 18 jaar zijn gratis meeverzekerd in een gezinslidmaatschap,maar moeten dan wel bij ons bekend zijn.

 

Help je nabestaanden met je LAATSTE WENSEN LIJST(zie website)  

2023 laatste wensenlijstEr is ook een leuk en handig boekje om in te vullen. Over jezelf en je laatste wensen. 

Gratis op te halen bij de secretaris. Er staat ook een eenvoudige wensenlijst op deze website, om uit te printen

en in te vullen, en bewaren bij je uitvaartpapieren.

 

Onze vereniging keert bij overlijden de ledenkorting uit. Deze is nu € 1500.- Dit bedrag is niet voldoende om een uitvaart mee te betalen. Een uitvaart kost al gauw tussen € 2000.- en € 6000.-, afhankelijk van je wensen. Als je niet over voldoende spaargeld beschikt kun je een uitvaartverzekering afsluiten. Neem dan wel een verzekering die geld uitkeert ( kapitaalverzekering), en niet een die de uitvaart regelt (naturaverzekering). Je kunt bijv kiezen voor Twenthe uitvaartverzekering, maar ook voor een andere verzekering. 

 

Het was informatief en druk op zaterdag 6 mei in De Pomp.

Een tiental lokale en regionale bedrijven presenteerde hun aanbod tijdens onze lokale uitvaartbeurs. En veel dorpsgenoten kwamen een kijkje nemen. Volgens ons is het belangrijk om je vroegtijdig te informeren. Met je laatste wensenlijst help je je nabestaanden op het moment van verdriet en ontreddering.

                                                 2023uitvaartb UFweb01

Er valt tegenwoordig heel wat te kiezen rond een uitvaart, zoals het vervoer, bloemen, sfeerfoto's en styling rond de uitvaart.

                                                                 2023uitvaartb UFweb042023uitvaartb web01

Een mooie lijkwade en een open baar is een alternatief voor de houten kist. Of een natuurbegraafplaats.

 2023uitvaartb web01 

Ook op de begraafplaats was er veel nieuws, de informatiebrievenbus, de nieuwe urnenmuur.

 2023uitvaartb JW web152023uitvaartb JW web16

En een tijdelijke fototentoonstelling in het gebouwtje. ( alleen op dag van de uitvaartbeurs)

2023uitvaartb JW web242023uitvaartb JW web252023uitvaartb JW web26

 

 

 

   
© Infovorm Communicatie