Het lidmaatschap van de begrafenisvereniging geeft je een korting op een uitvaart  van €1.500,-. Oorspronkelijk is een lokale begrafenisvereniging de voorloper van de uitvaartverzekering.
Samen waarborgen de dorpsbewoners een waardig afscheid van elkaar.

Omdat het een vereniging is zonder winstoogmerk en wordt bestuurd door vrijwilligers, is de premie laag in relatie tot de ledenkorting.

  • Als lid beslis je mee over het te voeren beleid.
  • Daarnaast zijn we een aanspreekpartner bij jou in de buurt. Je kunt onze bestuursleden altijd raadplegen met je vragen.
  • De begrafenisvereniging heeft bij haar jaarvergadering regelmatig sprekers over de actuele ontwikkelingen rond uitvaarten.

Houd er rekening mee dat dit bedrag hooguit de basiskosten van een uitvaart dekt.
Je kunt op verschillende manieren rekening houden met toekomstige uitvaarkosten:

a) Je reserveert spaargeld of 'vermogen'.
b) Je hebt een levensverzekering, die niet dient om schulden te dekken.
c) Je verzekert je bij met een uitvaartverzekering, bijv bij de Twenthe uitvaartverzekering.

 

 

   
© Infovorm Communicatie