Dan kunt u zich laten overschrijven naar de plaatselijke begrafenisvereniging. De verrekening van de contributie vindt tussen u en de oude vereniging plaats. 

 

   
© Infovorm Communicatie