Ja, dat kan. Wel zal er een correctie op de ledenkorting plaats vinden. Hoeveel dat is hangt af van uw leeftijd. Over u persoonlijke situatie kunt u met de penningmeester overleggen. Hij heeft hier tabellen voor zoals de Friese Federatie die heeft opgesteld.

 

   
© Infovorm Communicatie