Als lid krijg je een korting op je nota en heb je inspraak. De bode van de plaatselijke uitvaartvereniging is zeer op de hoogte van de plaatselijke gebruiken. Zo heeft uw uitvaart een waardig en vertrouwd karakter.

 

   
© Infovorm Communicatie