Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega

De vereniging is opgericht in november 1952, voortgekomen uit de burenplicht.
Het doel van de vereniging is om een uitvaart te verzorgen door onderlinge samenwerking zonder winstoogmerk.
Om de overledene met respect en naar zijn/haar eigen wens naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Samen met de naburige verenigingen is personeel en materiaal beschikbaar, om een uitvaart te verzorgen.

  DeLaatsteEerBantega 03 DeLaatsteEerBantega 04doch it foar dyn doarp 12

Het bestuur van de begrafenisverniging in actie: foto 1 &2:      foto3:
75 jaar Oranjevereniging, praalwagen met klokkenstoel            op OmropFryslân - Docht It Foar Dyn Doarp, bestuur in dragerspakken

fotos: Johan Westenbroek

Jaarverslagen18 lichtjesdag 02

Jaarverslag 2020/2021

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lichtjesdag 2 november 2018logo van de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland

65 jaar De Laatste Eer BANTEGA Begrafenisvereniging Bantega bestaat 65 jaar. Zaterdagmiddag 18 november 2017 was de feestelijke receptie met de presentatie van een boekje over haar geschiedenis, geschreven door Anneke Berger. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jelle Wesselius, bestemd voor zijn vrouw Alie, die 18 jaar penningmeester was van onze vereniging.
‘Wij zijn de jongste Begrafenisvereniging van Friesland, ons dorp Bantega bestaat namelijk pas sinds 1947.’ Inmiddels telt de Begrafenisvereniging meer dan vijfhonderd leden. Het vijfkoppige bestuur, bestaande uit drie mannen en twee vrouwen, wilde graag aandacht besteden aan het 65-jarig bestaan. ‘Toen de vereniging 50 jaar bestond, hebben we dit uitgebreid gevierd.  ‘En nu wilden we ook het 65-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het was een goedbezochte gezellige receptie, die het karakter had van een reünie. De bekende Friese zanger Adri de Boer, die sinds een aantal jaren ook zingt bij uitvaarten, zorgde met zijn liedjes voor de muzikale omlijsting. Het was een bijzonder geslaagde middag.’
Bijzonder was ook het feit dat alle aanwezige leden een boekje over de historie van Begrafenisvereniging Bantega in ontvangst mochten nemen. Voor leden van de vereniging is een boekje verkrijgbaar bij de secretaris.

Jaarverslag 2022

Op maandag 21 maart 2022 is er ledenvergadering in het cafe. De 9 dragers van de 3 verenigingen Bantega, Oosterzee en Echtenerbrug krijgen nieuwe pakken. In juni moeten opnieuw de Statuten worden getekend ivm enkele veranderingen wegens de WBTR. Lute is dit jaar voorzitter van de Friese Federatie geworden. In oktober hebben we een gesprek met de beheerder van de begraafplaats. Volgend jaar bestaat de begraafplaats 100 jaar, en daar willen we aandacht aan geven. We hopen dat de gemeente mee wil doen, de beheerder is enthousiast over het plan. We willen een uitvaartbeurs organiseren in de Pomp, en deels ook op de begraafplaats.

Opo 2 november is er weer Lichtjesdag, voor de 5e keer, en er komen ongeveer 50 mensen een lichtje zetten.

Er zijn dit jaar 7 leden overleden: Meintje Bosscha-Keulen, Gatske Rijpkema-van der Hoff, Jacob van der Veen, Niels Ruiter, Griet Kroes-de Jong, Sjoeke Schaap-Strampel en Kerst Jongsma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag  2023

Druk jaar voor de vereniging. Op 6 mei organiseren we een uitvaartbeurs in de Pomp met 12 standhouders. Tegelijk is er op de begraafplaats een expositie in het groene hokje, vanwege het 100 jarig bestaan van de begraafplaats. Ook de gemeente werkt mee, er is een vertegenwoordiger aanwezig op de begraafplaats. Deze vindt het jammer dat het graf van de initiatiefnemer voor deze begraafplaats hier niet is. Dat was Dille Wijma, hij overleed voordat de begraafplaats klaar was, en lag in Oosterzee, maar graf is geruimd. De gemeente zorgt er, samen met onze vereniging voor dat er een gedenkteken komt voor Dille Wijma. Ook laten ze een verwaarloosde graftrommel restaureren. Het gedenkteken zou op 2 november, voorafgaand aan Lichtjesdag, worden onthuld door wethouder Boelsma. Helaas is er storm die dag, dus wordt het uitgesteld naar Wereldlichtjesdag, 10 december. Er zijn een flink aantal bezoekers bij aanwezig, waaronder mensen van de gemeente. De gemeente plaatst ook een mooi informatiebord op de begraafplaats. 

Er zijn 7 leden overleden dit jaar: Anna Hijlkema-Ruiter, Age Kelderhuis, Femmigje de Vries, Annie de Haan-Post, Aaldert Elzinga, Tiny Brandsma-Larooi, en Sipke Hulzinga.

 

Op 2 november 2020 werd op de begraafplaats een gedenkteken onthuld ter herinnering aan stil geboren babies en te jong overleden kinderen. Na een korte toespraak van voorzitter Jan Kroes onthulden Alex Berger en Pier Zijlstra de glasplaat met vlinder, waarna hun broertjes en zusjes er witte rozen bij legden. Dit gedenkteken is een idee van onze vereniging, en gemaakt door Marten Molenmaker uit Sneek. Het is mede gefinancierd door uitvaartverzekering Twenthe, Rabobank, gemeente DFM, Pl Belang Bantega, verjaardagsfonds PKN Echtenerbrug-Oosterzee, en uitvaartverzorging Boersma.

gedenkteken onthuld bantega

   
© Infovorm Communicatie