Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega

De vereniging is opgericht in november 1952, voortgekomen uit de burenplicht.
Het doel van de vereniging is om een uitvaart te verzorgen door onderlinge samenwerking zonder winstoogmerk.
Om de overledene met respect en naar zijn/haar eigen wens naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Samen met de naburige verenigingen is personeel en materiaal beschikbaar, om een uitvaart te verzorgen.

  DeLaatsteEerBantega 03 DeLaatsteEerBantega 04doch it foar dyn doarp 12

Het bestuur van de begrafenisverniging in actie: foto 1 &2:      foto3:
75 jaar Oranjevereniging, praalwagen met klokkenstoel            op OmropFryslân - Docht It Foar Dyn Doarp, bestuur in dragerspakken

fotos: Johan Westenbroek

Jaarverslagen18 lichtjesdag 02

Jaarverslag 2020/2021

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lichtjesdag 2 november 2018logo van de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland

Jaarverslag 2020

Op 23 maart is onze ledenvergadering gepland. Kan helaas niet doorgaan wegens corona. Op de begraafplaats wordt een urnenmuur gemaakt door de gemeente. Onze vereniging wil een monumentje laten maken voor stilgeboren kindjes en jong overleden kinderen. Het wordt een acrylplaat met rode vlinder. De ledenvergadering kan alsnog doorgaan op 19 oktober. We nemen hier afscheid van Age Kelderhuis als drager voor onze vereniging na 40 jaar ,hij krijgt hierbij een oorkonde van de Federatie en cadeaubon van het bestuur. Het kindergedenkteken wordt onthuld op 2 november met Lichtjesdag, door Pier Zijlstra en Alex Berger. Het benodigde geld is bijeengebracht met giften. De Federatie vond het tijd voor nieuwe Statuten, deze zijn goedgekeurd door de leden op de vergadering, en eind oktober ondertekend bij de notaris.

In 2020 zijn overleden: Roelof Brandsma, Lamkje de Vries-Mast, Jan de Jong, Ben Knapen, Alie Holtrop-Kraak, Brigitte Oosterveld, Jan Hijlkema, Dien Ruiter-Steinvoord, Evert de Brabander, Hinke de Jong-van der Molen.

 JAARVERSLAG 2021

Omdat er nog steeds coronamaatregelen gelden houden we dit jaar geen ledenvergadering. De Federatie heeft een nieuwe berekening gemaakt voor nieuwe leden om op latere leeftijd lid te worden tegen 40% van de achterstallige contributie. Zo hopen we op nieuwe ledenaanwas. Onze penningmeester Lute wordt voorzitter van de Friese Federatie. We krijgen te maken met een nieuwe wet, de WBTR. Om fraude en verduistering te voorkomen. Het gehele bestuur wordt dan aansprakelijk gesteld. We horen dat er op de begraafplaats een verstrooiplek is en willen dat zichtbaar maken. We laten nog een vlinder maken als op het kindergedenkteken. Deze vlinder wordt op 2 november met Lichtjesdag onthuld door voorzitter Jan Kroes. De gemeente plaatst er nog een houten bankje bij. Lichtjesdag wordt bezocht door 45 personen.

In 2021 zijn overleden: Jacob de Jong, Jan Hoogma, Fetsje van der Veen-Krikke, Roelofje ter Heide-de Weerd, Jacob Antonides.

1603ALV 2

 Peter Karstkarel op ledenvergadering in 2016

Op 2 november 2020 werd op de begraafplaats een gedenkteken onthuld ter herinnering aan stil geboren babies en te jong overleden kinderen. Na een korte toespraak van voorzitter Jan Kroes onthulden Alex Berger en Pier Zijlstra de glasplaat met vlinder, waarna hun broertjes en zusjes er witte rozen bij legden. Dit gedenkteken is een idee van onze vereniging, en gemaakt door Marten Molenmaker uit Sneek. Het is mede gefinancierd door uitvaartverzekering Twenthe, Rabobank, gemeente DFM, Pl Belang Bantega, verjaardagsfonds PKN Echtenerbrug-Oosterzee, en uitvaartverzorging Boersma.

gedenkteken onthuld bantega

65 jaar De Laatste Eer BANTEGA Begrafenisvereniging Bantega bestaat 65 jaar. Zaterdagmiddag 18 november 2017 was de feestelijke receptie met de presentatie van een boekje over haar geschiedenis, geschreven door Anneke Berger. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jelle Wesselius, bestemd voor zijn vrouw Alie, die 18 jaar penningmeester was van onze vereniging.
‘Wij zijn de jongste Begrafenisvereniging van Friesland, ons dorp Bantega bestaat namelijk pas sinds 1947.’ Inmiddels telt de Begrafenisvereniging meer dan vijfhonderd leden. Het vijfkoppige bestuur, bestaande uit drie mannen en twee vrouwen, wilde graag aandacht besteden aan het 65-jarig bestaan. ‘Toen de vereniging 50 jaar bestond, hebben we dit uitgebreid gevierd.  ‘En nu wilden we ook het 65-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het was een goedbezochte gezellige receptie, die het karakter had van een reünie. De bekende Friese zanger Adri de Boer, die sinds een aantal jaren ook zingt bij uitvaarten, zorgde met zijn liedjes voor de muzikale omlijsting. Het was een bijzonder geslaagde middag.’
Bijzonder was ook het feit dat alle aanwezige leden een boekje over de historie van Begrafenisvereniging Bantega in ontvangst mochten nemen. Voor leden van de vereniging is een boekje verkrijgbaar bij de secretaris.

   
© Infovorm Communicatie