Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega

De vereniging is opgericht in november 1952, voortgekomen uit de burenplicht.
Het doel van de vereniging is om een uitvaart te verzorgen door onderlinge samenwerking zonder winstoogmerk.
Om de overledene met respect en naar zijn/haar eigen wens naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Samen met de naburige verenigingen is personeel en materiaal beschikbaar, om een uitvaart te verzorgen.

  DeLaatsteEerBantega 03 DeLaatsteEerBantega 04doch it foar dyn doarp 12

Het bestuur van de begrafenisverniging in actie:
1&2  75 jaar Oranjevereniging praalwagen met klokkenstoel           3 op OmropFryslân - Docht It Foar Dyn Doarp

fotos: Johan Westenbroek

Jaarverslagen18 lichtjesdag 02

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Lichtjesavond 2 november 2018 op de begraafplaats van Bantega. Voor de kleine 40 bezoekers was het erg geslaagd en werd erg op prijs gesteld. Mooie gesprekken onderling. Volgend jaar weer.

 

Onze vereniging is lid van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen

logo van de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland

Tijdens  de  ledenvergadering van 21 maart 2016 sprak dhr. Peter Karstkarel over de Friese grafcultuur.

Deze vergadering werd bezocht door 24 leden. In 2016 zijn de volgende leden overleden:

Tetsje van der Veen-de Jong, Jan Luitzen de Haan, Veerle Bobeldijk, Richtsje Boersma-Hartstra, Ab Bode, Jantine van Aalzum-Hoekstra, Rindertje van der Pal-Krikke, Hilly van der Veen-Hoekstra, Gepke Holtrop-van Ommen.

Ook is in mei 2016 onze oud-bode Wopke Boersma overleden.1603ALV 1

1603ALV 2

65 jaar De Laatste Eer BANTEGA Begrafenisvereniging Bantega bestaat 65 jaar. Zaterdagmiddag 18 november 2017 was de feestelijke receptie met de presentatie van een boekje over haar geschiedenis, geschreven door Anneke Berger.
‘Wij zijn de jongste Begrafenisvereniging van Friesland,’ vertelt Anneke Berger. ‘Ons dorp Bantega bestaat namelijk pas sinds 1947.’ Inmiddels telt de Begrafenisvereniging meer dan vijfhonderd leden. Het vijfkoppige bestuur, bestaande uit drie mannen en twee vrouwen, wilde graag aandacht besteden aan het 65-jarig bestaan. ‘Toen de vereniging 50 jaar bestond, hebben we dit uitgebreid gevierd,’ vervolgt Anneke. ‘En nu wilden we ook het 65-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het was een goedbezochte gezellige receptie, die het karakter had van een reünie. De bekende Friese zanger Adri de Boer, die sinds een aantal jaren ook zingt bij uitvaarten, zorgde met zijn liedjes voor de muzikale omlijsting. Het was een bijzonder geslaagde middag.’
Bijzonder was ook het feit dat alle aanwezige leden een boekje over de historie van Begrafenisvereniging Bantega in ontvangst mochten nemen. Hoe is dit initiatief ontstaan? ‘Voor de jaarlijkse ledenvergadering nodigen wij meestal een spreker uit, die na het officiële gedeelte een lezing houdt over een onderwerp dat raakvlakken heeft met onze vereniging. Dat is niet altijd makkelijk en soms wordt er veel geld gevraagd,’ vindt Anneke.

   
© Infovorm Communicatie