Onze vereniging keert bij overlijden de ledenkorting uit. Deze is nu € 1500.- Dit bedrag is niet voldoende om een uitvaart mee te betalen. Een uitvaart kost al gauw tussen € 2000.- en € 6000.-, afhankelijk van je wensen. Als je niet over voldoende spaargeld beschikt kun je een uitvaartverzekering afsluiten. Neem dan wel een verzekering die geld uitkeert ( kapitaalverzekering), en niet een die de uitvaart regelt (naturaverzekering). Je kunt bijv kiezen voor Twenthe uitvaartverzekering, maar ook voor een andere verzekering. 

 

   
© Infovorm Communicatie