Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega

De vereniging is opgericht in november 1952, voortgekomen uit de burenplicht.
Het doel van de vereniging is om een uitvaart te verzorgen door onderlinge samenwerking zonder winstoogmerk.
Om de overledene met respect en naar zijn/haar eigen wens naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Samen met de naburige verenigingen is personeel en materiaal beschikbaar, om een uitvaart te verzorgen.

  DeLaatsteEerBantega 03 DeLaatsteEerBantega 04doch it foar dyn doarp 12

Het bestuur van de begrafenisverniging in actie: foto 1 &2:      foto3:
75 jaar Oranjevereniging, praalwagen met klokkenstoel            op OmropFryslân - Docht It Foar Dyn Doarp, bestuur in dragerspakken

fotos: Johan Westenbroek

   
© Infovorm Communicatie